22.1.2018 13:22
Přeskočit na navigaci

Realizované akce

Středočeský kraj uspořádal první školení pro zadavatele (12.12.2008)

Středočeský kraj uspořádal školení pro zadavatele projektu PROCURE

Projekt PROCURE dospěl s blížícím se koncem roku do fáze, kdy bylo možné internetový portál pro zadávání veřejných zakázek představit těm, kterým byl především určen. Osloveny byly více než tři desítky zadavatelů z celého území Středočeského kraje. Jednalo se především o obce a města, ale i několik příspěvkových organizací.

Setkání s veřejnými zadavateli 22. – 23. 5. 08 (3.12.2008)

Setkání s veřejnými zadavateli 22. – 23. 5. 08

Ve dnech 22. – 23. května 2008 došlo k pracovnímu setkání s několika veřejnými zadavateli ze Středočeského kraje, hlavního města Prahy a francouzského Burgundska. Cílem bylo vyzkoušet a upravit český překlad portálu pro zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé měli možnost pracovat již s českou verzí portálu a zároveň nám byli velice nápomocni při nahrazování nevhodně zvolených termínů správnými termíny. Vzhledem k náročnosti této činnosti se další setkání podobného typu konalo také koncem června.

2. setkání k projektu Procure (3.12.2008)

2. setkání k projektu Procure

Dne 7. března 2008 proběhlo již druhé setkání k projektu PROCURE za přítomnosti ředitelky Odboru veřejných zakázek regionu Burgundsko a zástupců francouzské společnosti Sopra Group, která je v rámci projektu zodpovědná za úpravu a zavedení portálu ve Středočeském kraji. Za českou stranu se tohoto setkání se zúčastnilo přibližně 12 veřejných zadavatelů a zástupců měst a obcí Středočeského kraje a hlavního města Prahy a dále zástupci Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

Setkání s veřejnými zadavateli (17.1.2008)

Setkání s veřejnými zadavateli

17. ledna 2008 proběhlo setkání s veřejnými zadavateli za účasti zástupců francouzského regionu Burgundsko.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|