23.4.2018 0:00
Přeskočit na navigaci

Odbor evropské integrace pořádá semináře na téma „Jak napsat projektovou žádost“ do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje, pořádá pro žadatele do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost semináře na téma „Jak napsat projektovou žádost“. Účastníci semináře budou formou odborné přednášky seznámeni s postupem vyplnění a předložení projektové žádosti. Seminář je určen pro školy, školská zařízení, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a obce, které působí na území Středočeského kraje.Cíl semináře

Cílem semináře je vybavit účastníky znalostí práce s projektovou žádostí a aplikací BENEFIT 7 a přispět tak ke zvýšení jejich dovedností v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Po absolvování tohoto semináře budou účastníci schopni: 


Po absolvování tohoto semináře budou účastníci schopni:

                • orientovat se ve struktuře projektové žádosti,
                • ovládat základní prvky aplikace BENEFIT 7,
                • orientovat se v nejčastějších chybách při vyplňování projektové žádosti,
                • orientovat se v problémových oblastech (harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory),
                • pochopit „taktické“ aspekty formulace projektové žádosti ve vazbě na hodnocení a výběr projektů.
                  

                 Termín:

                 Seminář je jednodenní a bude se konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v následujících dnech:

                    • 10.12.2008 místnost č. 3072
                    • 11.12.2008 místnost č. 1096
                    • 16.12.2008 místnost č. 1088
                    • 17.12.2008 místnost č. 3072

                      
                     Program seminářů:

                     • Projektová dokumentace – projektová žádost a její přílohy
                     • Práce s projektovou žádostí
                     • Představení struktury elektronické projektové žádosti (BENEFIT 7)
                     • Problémové oblasti projektové žádosti
                     • Vazba projektové žádosti a projektových příloh
                       

                      Začátek seminářů:

                      Začátek seminářů je vždy od 9:00(prezence od 8:30). Předpokládaný konec seminářů je v 16:00. 

                      Kapacita semináře je omezená, z tohoto důvodu, Vás žádáme, aby se za každou organizaci přihlásili maximálně 2 zájemci. Maximální počet účastníků  na seminář je 30 osob, vyjma semináře dne 11.12.2008, kdy je maximální kapacita 60 osob.

                      V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit prostřednictvím registračního listu, který naleznete v přiložených dokumentech, na emailovou adresu naus@kr-s.cz nebo v písemně na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor evropské integrace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nejpozději do  3.12.2008 (včetně).

                     • (28.11.2008)

                       © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

                      |
                      |