25.2.2018 8:31
Přeskočit na navigaci

Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Středočeského kraje

Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Středočeského kraje

Tento projekt nabízí komplexní řešení problematiky vysoké nezaměstnanosti zdravotně postižených na území Středočeského kraje a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak z pohledu zdravotně postižených občanů. Cílem projektu je vytvořit systém opatření, který povede k vyšší motivaci tělesně postižených občanů ve vyhledávání zaměstnání.Žadatel:

Svaz tělesně postižených v ČR

Potřebnost projektu vychází z alarmující situace na trhu práce pro tělesně a těžce tělesně postižené občany. Cílová skupina čelí v současné době velkému množství překážek jak v sociálním začlenění do společnosti, tak v uplatnění na trhu práce. Toto omezení vychází především z nedostatečné kvalifikace, nepružných legislativních pravidel a předsudků společnosti a zaměstnavatelů, kteří si velmi často neuvědomují možnosti tělesně a těžce tělesně postižených občanů.

Obsah projektu:

Tento projekt nabízí komplexní řešení problematiky vysoké nezaměstnanosti zdravotně postižených na území Středočeského kraje a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak z pohledu zdravotně postižených občanů.

Cílem projektu je vytvořit systém opatření, který povede k vyšší motivaci tělesně postižených občanů ve vyhledávání zaměstnání. Zástupci cílové skupiny, kteří projdou úspěšně projektem získají rovněž vyšší kvalifikaci a vzdělání.

Specifickým požadavkem ZP žadatelů o práci je bezbariérové řešení pracoviště. Do projektu budou zapojeni konzultanti, kteří budou poskytovat individuální poradenskou činnost v úpravách pracoviště.

Důležitým cílem projektu je vyhledávání konkrétního zaměstnání pro těžce tělesně a tělesně postižené občany. Práce s potenciálními zaměstnavateli v projektu probíhá ve třech rovinách. Vytvoření a distribuce informační složky pro zaměstnavatele, aktualizace databáze zaměstnavatelů a podpora pracovního uplatnění tělesně postižených občanů. Někteří klienti projektu budou přímo umístěni do chráněných pracovních dílen.

Převážná většina aktivit projektu probíhá v přirozeném prostředí, kde zdravotně postižení občané žijí. Do projektu jsou zapojeny místní a okresní organizace Svazu tělesně postižených ve Středočeském kraji, které disponují rozsáhlou členskou základnu. Tímto způsobem je již dopředu zabezpečena poptávka po aktivitách projektu.

Doba realizace:

1. 1. 2006 – 30. 6. 2007

 

Náklady projektu:

Celkové náklady: 5 601 409,00 Kč

Celková výše dotace: 5 601 409,00 Kč

Podíl strukturálních fondů: 4 481 127,20 Kč

Podíl státního rozpočtu: 560 140,90 Kč

Podíl Středočeského kraje: 560 140,90 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

http://www.svaztp.cz/projektyeu/218

(30.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|