25.2.2018 8:30
Přeskočit na navigaci

Sociální integrace drogově závislých klientů během léčby – jejich začlenění do společnosti a na trh práce

Sociální integrace drogově závislých klientů během léčby – jejich začlenění do společnosti a na trh práce

Hlavním cílem projektu je rozvoj sociální integrace osob ohrožených exkluzí. Jedná se o drogově závislé klienty ve věku 18 – 35 let. Akce vede ke zvýšení úrovně všeobecného i profesního vzdělání klientů tak, aby nalezli uplatnění na trhu práce. Sociální integrace klientů do společnosti bude součástí léčebného a resocializačního programu pro klienty dlouhodobé léčby drogových závislostí, jehož cílem je abstinence a resocializace.

 Žadatel:

Magdaléna, o. p. s.

Hlavním posláním Magdaléna, o. p. s. je prevence a léčba závislých na návykových látkách.

 

Cíl projektu:

Rozvoj sociální integrace osob ohrožených exkluzí. Jedná se o drogově závislé klienty ve věku 18 – 35 let. Akce je zaměřena na překonání bariér jejich budoucího pracovního uplatnění a na zvýšení kvality jejich života.

 

Obsah projektu:

Cílem akce je zvýšení úrovně všeobecného i profesního vzdělání klientů tak, aby nalezli uplatnění na trhu práce. Sociální integrace klientů do společnosti bude součástí léčebného a resocializačního programu pro klienty dlouhodobé léčby drogových závislostí, jehož cílem je abstinence a resocializace. Akce je zaměřena na rozvoj individuality klienta a získání jeho nezávislosti. Konkrétním obsahem je získání resp. obnovení základních sociálních návyků sebeobsluhy, s cílem dosažení lepší komunikace, úcty k sobě i k druhým, odpovědnosti i schopnosti navazování kvalitních sociálních vztahů. Akce vede klienta k rekvalifikaci nebo k dokončení vzdělání, k nástupu do zaměstnání, k cílevědoménu zvyšování hodnoty jeho práce, k celoživotnímu vzdělávání a ke zvažování celkové kvality jeho života.

 

Doba realizace:

10. 6. 2005 – 10. 6. 2006

 

Náklady projektu:

Celkové náklady: 3 184 393,00 Kč

Celková výše dotace: 3 184 393,00 Kč

Podíl strukturálních fondů: 2 547 514,40 Kč

Podíl státního rozpočtu: 318 439,30 Kč

Podíl Středočeského kraje: 318 439,30 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.magdalena-ops.cz

(30.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|