25.2.2018 8:30
Přeskočit na navigaci

Podpora klientů ÚSP Ledce jejich začleňováním do společnosti, přímým zaměstnáváním a odstraňováním bariér (Projekt ENTER)

Podpora klientů ÚSP Ledce jejich začleňováním do společnosti, přímým zaměstnáváním a odstraňováním bariér (Projekt ENTER)

Občanské sdružení Etincelle přichází v partnerství s ÚSP Ledce se zásadní novinkou – s projektem na zřízení nové keramické dílny a nové počítačové učebny. V keramické dílně by klienti ÚSP byli přímo zaměstnáni, vyráběli by předměty, které jsou na otevřeném trhu uplatnitelné a především v prvních měsících realizace projektu by se věnovali i průběžnému zkrášlování ústavu svými výrobky.

 Žadatel:

Etincelle, o. s.

Ústav sociální péče Ledce má celkem devadesát dva klientů - mužů ve věku od 23 let do 67 let. Z těchto dvaadevadesáti lidí je celkem padesát dva schopných dělat jednoduché práce, učit se, zlepšovat svoje základní dovednosti. Mezi těmito padesáti dvěma muži není ani jeden, který by měl dosud takovou možnost. Šanci žít svůj život o něco důstojněji.

Ústav sociální péče Ledce nemá k dispozici téměř žádné nástroje pro podporu svých klientů. Personálně je obsazen pouze pro poskytování základní péče, klientům neposkytuje žádnou službu, která by pro ně byla obohacující, která by je integrovala do společnosti. Klienti ústavu v Ledcích jsou doslova izolováni od společnosti - v ÚSP neprobíhá žádná aktivita mimo těch zaběhnutých, které jsou nenáročné z hlediska personálu i peněz.

Obsah projektu:

Občanské sdružení Etincelle přichází v partnerství s ÚSP Ledce se zásadní novinkou – s projektem na zřízení nové keramické dílny a nové počítačové učebny. V keramické dílně by klienti ÚSP byli přímo zaměstnáni, vyráběli by předměty, které jsou na otevřeném trhu uplatnitelné a především v prvních měsících realizace projektu by se věnovali i průběžnému zkrášlování ústavu svými výrobky. Následně by měli být schopni najít s pomocí občanského sdružení Etincelle i odbyt pro své výrobky. Proti sociální exkluzi chceme bojovat i odstraňováním dalších bariér - výstavami výrobků klientů, vernisážemi jejich děl.

Chceme také v areálu ústavu otevřít novou počítačovou učebnu. V této učebně - prostory jsou už k dispozici, stačily by jen základní úpravy a bylo by už možné zahájit výuku. Připravujeme úzkou spolupráci s občanským sdružením Petit a dalšími neziskovými organizacemi, které se specializují na výrobu speciálně upravených počítačů pro lidi s fyzickým handicapem a na výrobu softwaru pro lidi s mentálním i fyzickým postižením. Společně jsme připravili základní kursy práce s počítačem.

Poskytnutím těchto výchovných a vzdělávacích služeb zajistíme klientům život v důstojnějších podmínkách než dosud.

 

Doba realizace:

1. 3. 2007 – 31. 5. 2008

 

Náklady projektu:

Celkové náklady: 2 886 803,67 Kč

Celková výše dotace: 2 886 803,67 Kč

Podíl strukturálních fondů: 2 309 442,93 Kč

Podíl státního rozpočtu: 288 680,37 Kč

Podíl Středočeského kraje: 288 680,37 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.etincelle.cz

(30.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|