25.2.2018 8:29
Přeskočit na navigaci

Letohrádek Vendula – koncepční řešení regionálních sociálních služeb

Letohrádek Vendula – koncepční řešení regionálních sociálních služeb

Předmětem předkládané akce je koncepční řešení regionálních služeb. Základní ideou Letohrádku Vendula je občanská habilitace lidí s těžkým zdravotním i sociálním handicapem nacházejících se v krizové situaci, kteří nutně potřebují okamžitou či dlouhodobou poradu, pomoc, terapii, chráněnou práciŽadatel:

Letohrádek Vendula

 

Obsah projektu:

Základní ideou Letohrádku Vendula je občanská habilitace lidí s těžkým zdravotním i sociálním handicapem nacházejících se v krizové situaci, kteří nutně potřebují okamžitou či dlouhodobou poradu, pomoc, terapii, chráněnou práci. Dále obhajoba občanských a lidských práv, základních svobod a povinností osob, zejména pak těch, kteří jsou systémem označeny za nezpůsobilé a sociálně potřebné. Jde o podporu a pomoc myšlenky začlenění (inkluze, integrace a socializace) do místního společenství a tím celkového lidského společenství a ochrana těchto lidí před sociálním vyloučením.

Tato obecná koncepce je fakticky realizována poskytováním jednotlivých alternativních služeb - denním stacionářem, řemeslnou chráněnou dílnou, krizovým centrem s ubytováním pro lidi se zvláštními potřebami a koncipovanou poradnou, která poskytuje sociálně právní, speciálně pedagogické, psychologické a metodické poradenství.

 

Doba realizace:

1. 3. 2006 – 30. 6. 2008

Náklady projektu:

Celkové náklady: 8 656 560,00 Kč

Celková výše dotace: 8 541 800.00 Kč

Podíl strukturálních fondů: 6 833 440,00 Kč

Podíl státního rozpočtu: 854 180,00 Kč

Podíl Středočeského kraje: 854 180,00 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.letohradekvendula.cz

(30.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|