25.2.2018 8:31
Přeskočit na navigaci

Zpět do práce

Zpět do práce Hlavním cílem projektu je zlepšit pozici žen po mateřské dovolené a rodičovské dovolené na trhu práce, propojení rodinného a profesního života. Projekt se skládá z několika aktivit a to především absolvování kurzu výuky práce na PC a sezení s psychoterapeutem, která jsou zaměřená na přípravu klientek/klientů na návrat do zaměstnání - nácvik přijímacího řízení, komunikační techniky, posílení sebevědomí.

Žadatel:

Mateřské centrum Dobříšek, o. s.

 

Obsah projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou ženy na MD/RD a ženy po skončení MD/RD v registru ÚP.

 

Projekt se skládá z následujících aktivit:

  Kurzy výuky práce na PC (základy práce na PC, pokročilé užívání PC) realizované ve 4 cyklech

   Během výuky bude zajištěno hlídání dětí s programem v prostorách MC Dobříšek. Po absolvování základního kurzu bude klientkám nabídnut pokročilý kurz. Vyšší než pokročilou úroveň realizovat nebudeme. Po ukončení kurzu obdrží absolvent potvrzení o absolvování kurzu.

    Možnost využití internetu v prostorách MC Dobříšek

     Ženy na MD/RD, po MD/RD hledající zaměstnání budou moci za symbolický poplatek využívat internet k získávání informací o zaměstnání, případně dalšímu vzdělávání nikoliv však k volnočasovým aktivitám.

      Setkání s psychoterapeutem

       1x za 14 dní návštěva terapeuta v MC. Sezení budou zaměřena na přípravu klientek/klientů na návrat do zaměstnání - nácvik přijímacího řízení, komunikační techniky, posílení sebevědomí, relaxační techniky apod. Tato služba vychází ze zkušenosti s výše zmíněnou cílovou skupinou, u které se negativně projevuje několikaletá izolace od pracovního a společenského života.

        Zajištění hlídání dětí při aktivním hledání zaměstnání

         Za symbolický poplatek zajistíme hlídání dětí v dopoledních hodinách. Tato služba je určena pouze ženám, které aktivně hledají zaměstnání a čeká je např. přijímací pohovor, nebo návštěva ÚP. Budeme požadovat prokázání potřeby pohlídání dítěte aby nedocházelo k zneužití této služby k "odložení" dítěte.

         Cíl projektu:

         Zlepšit pozici žen po MD/RD na trhu práce, propojení rodinného a profesního života.

          

         Doba realizace:

         1. 7. 2006 – 15. 6. 2008

          

         Náklady projektu:

         Celkové náklady: 949 966,00 Kč

         Celková výše dotace: 891 566,00 Kč

         Podíl strukturálních fondů: 713 252,80 Kč

         Podíl státního rozpočtu: 89 156,60 Kč

         Podíl Středočeského kraje: 89 156,60 Kč

          

         Odkaz na internetové stránky projektu

         www.mc.dobris.net

         (30.11.2007)

          © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

         |
         |