21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci

Areál Nelahozeves

Areál Nelahozeves

Smyslem a cílem projektu s názvem Areál Nelahozeves je vybudování prvního komplexního sportovního areálu v ČR se specifickým zaměřením na vodní turistiku a jeho bezprostřední turistické propojení se zámkem Nelahozeves a rodištěm Antonína Dvořáka – obcí Nelahozeves. Areál se chce stát „vodní vstupní branou“ nejen do mikroregionu Přemyslovské střední Čechy.¨

 Jako vzor pro jeho vybudování byly použity podobné přístavní areály na řekách v sousedním Německu (na Labi a na Rýnu), Nizozemí a Francii. Projekt chce nabídnout komplexní produkt s poměrně pestrou nabídkou realizovaných aktivit. Záměrem projektu je také doplnění nabídky rekreačního a sportovního vyžití pro specifické cílové kategorie turistů z ČR i zahraničí.

Areál se nachází v rodišti Antonína Dvořáka - obci Nelahozeves ležící na Vltavě severně od Kralup nad Vltavou. Obec Nelahozeves je součástí mikroregionu Přemyslovské střední Čechy. Parcela pro účely areálu Nelahozeves byla zakoupena po několikaletém hledání vhodného pozemku pro použití sloužící pro rozšíření turistických, rekreačních aktivit v tomto regionu. Na pozemku stál původně obytný dům. Při povodních v roce 2002 však byl tento pozemek zpustošen a zůstal v zanedbaném stavu.

V rámci projektu se vybudovala půjčovna lodí s pestrou nabídkou různých typů lodí – pramic, lodí s motorem a kánoí. Pro výrobu výletní lodě žadatel nenalezl vhodného dodavatele a proto ji vyrobil vlastními silami a tak – přestože závazek projektu naplnil, na tuto položku nečerpal dotaci. Ta byla dále využita na vybudování ubytovací zařízení - **penzion s 25 lůžky a restaurace s 25 místy. Areál vhodně doplňuje i z projektu zřízena půjčovna kol. Návštěvníci naleznou na tomto krásném místě (kde se nejen „vodní nadšenci“ mohou nechat i oddat) též informační centrum, které nabízí informace o turistických atraktivitách ve Středočeském kraji, např. blízkém mikroregionu Přemyslovské střední Čechy.

Doba realizace

1.5.2006 – 18.6.2007

Náklady projektu

Celkové náklady projektu 15 824 710,- Kč

Celková výše dotace 5 000 000,- Kč

Podíl strukturálních fondů 3 500 000,- Kč

Podíl Středočeského kraje 1 500 000,- Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.marinavltava.cz

(3.12.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|