21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci

Lepší cestou do Bratčic

Lepší cestou do Bratčic

Předmětem projektu byla modernizace komunikace Švestkova v obci Bratčice. Komunikace slouží jako spojnice obce s železniční zastávkou, rovněž zajišťuje návaznost na silniční napojení do hlavních center okresu. Rekonstruovaná komunikace umožňuje rychlejší a plynulejší jízdu, což vede k časové úspoře i ke snížení emisí výfukových plynů.

 Harmonogram:

počátek realizace: 1.9.2006

ukončení realizace: 30.11.2006

 

Rozpočet:

celkem: 3 700 220,51 Kč

příspěvek EU: 1 727 954,17 Kč

příspěvek Středočeského kraje: 345 590,83 Kč

obecní spolufinancování: 1 626 675,51 Kč

 

Místo realizace:

Bratčice

(29.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|