21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci

Další profesní vzdělávání pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské profese zdravotnických zařízení – Středočeský kraj

Další profesní vzdělávání pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské profese zdravotnických zařízení – Středočeský kraj

Firma EuroProfis realizuje v průběhu roku 2007 ve spolupráci s firmou Linet a Českou asociací sester vzdělávací projekt Další profesní vzdělávání pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské profese zdravotnických zařízení. Jedná se o pilotní vzdělávací akci, v rámci které bude v průběhu roku 2007 proškoleno 120 všeobecných sester ze Středočeského kraje - zejména z ON Kladno a ON Kolín, které jsou také partnery projektu.

 Cílem projektu

Cílem je seznámit cílovou skupinu se škálou nabízené zdravotnické techniky, jejími vlastnostmi a parametry, jejím vlivem na péči o pacienta a jeho zdravotní stav a konkrétní využití této zdravotnické techniky v praxi.

 

Vzdělávací program tvoří 3 moduly:

1. Mobilizace pacienta

2. Hospitalizace pacienta a jeho bezpečnost

3. Využití moderní techniky v ošetřovatelství a pečovatelství

 

Rozsah kurzu:

3 školící dny, tj. 16 vyučovacích hodin


Zadavatel:

Krajský úřad Středočeského kraje


Doba trvání

06/2006 – 12/2007

 

Výše přidělené finanční podpory

2 256 400 Kč

(28.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|