21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti řivotního prostředí

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program, který povede ke zvýšení kvalifikace pracovníků státní správy, zejména v oblasti životního prostředí. Prostředkem dosažení cílů budou vzdělávací distanční kurzy, v nichž si účastníci osvojí nejenom základní environmentální znalosti, ale především půjde o rozšiřující vzdělávání v oblasti životního prostředí, o ekonomické aspekty ochrany životního prostředí a vybrané problémy z praxe i jejich možná řešení.

 V důsledku vstupu České republiky do Evropské unie je kladen stále větší důraz na vzdělanost pracovníků státní správy v problematice ochrany životního prostředí. Z toho důvodu je nutné vytvořit vhodný vzdělávací program, který by dokázal na tyto potřeby reagovat a který by byl potenciálním účastníkům vzdělávacího programu maximálně přístupný. Prostředkem dosažení tohoto cíle budou vzdělávací kombinované kursy, v nichž si účastníci kursu osvojí základní environmentální znalosti, ale především půjde o rozšiřující vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Cíl projektu:

Výstupem projektu je vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy. Vzhledem k pracovnímu zatížení pracovníků státní správy je jako metoda vzdělávání zvolena kombinovaná forma, která si na trhu vzdělávání nachází vzhledem ke svým výhodám stále větší prostor. Důraz je kladen na využití moderního softwarového prostředí pro kontakt studujícího s odborným zázemím v podobě tutora a s ostatními studujícími, což umožňuje efektivní využití zpětné vazby v řešených problémech.

V první fázi projektu bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit konkrétní potřeby veřejné správy ve vzdělávání v oblasti životního prostředí. Dotazník byl rozdělen dle základních tématických okruhů, které jsou i předmětem vytvořeného textu.

 

Výstup:

V rámci hlavní fáze projektu bude probíhat kombinované vzdělávání pracovníků veřejné správy.

 

Cílová skupina:

Vzdělávací program je organizován pro pracovníky veřejné správy, pro zástupce neziskových organizací a škol Středočeského kraje.

 

Obsah vzdělávacího programu:

Vzdělávací kurs je rozdělen do několika tématických kapitol:

 • Obecný úvod do ochrany životního prostředí,
 • Odpady,
 • Ochrana vody,
 • Ochrana ovzduší a klimatu,
 • Obnovitelné zdroje energie,
 • Příroda a krajina,
 • Lesní hospodářství a myslivost,
 • Územní plánování: ochrana půdy, brownfields.
 • Získávání finančních prostředků pro veřejnou správu z národních i evropských zdrojů.
 •  

  Harmonogram vzdělávacího programu:
  II. cyklus 6. 9. 2007–6. 12. 2007

 • 6. 9. 2007 – vstupní tutoriál,
 • 25. 10. 2007 – průběžný tutoriál,
 • 13. 12. 2007 – závěrečný tutoriál.
 •  

  Celková délka jednoho cyklu (vzdělávacího kursu) je 3 měsíce se třemi prezenčními setkáními (tutoriály).

   

  Výše přidělené finanční podpory

  2 153 700 Kč

   

  Odkaz na internetové stránky projektu

  www.ireas.cz

  (20.11.2007)

   © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

  |
  |