21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci

Školící program pro podnikání ve venkovském prostoru

Školící program pro podnikání ve venkovském prostoru

Cílem projektu je vybudování vzdělávacího a výcvikového centra, který by umožnil poskytnutí specializačního a rekvalifikačního programu odborného vzdělávání a to zejména OSVČ a MSP v rámci podnikání na venkově.  Vzdělávací program zvýší předpoklady obyvatel regionu pro úspěšné podnikání, usnadní přístup k potřebným znalostem k lepší konkurenceschopnosti podnikatelů ve venkovském prostoru.

 Obsah projektu

Projekt se věnuje „profesnímu vzdělávání“ ve formě odpovídající potřebám zejména MSP - e-learnig . Svým pojetím odpovídá jak novému trendu ICT v oblasti poradenství a výchovy, tak i možnostem cílových skupin. Na trhu neexistuje dosud ucelený projekt vzdělávání s nabídkou specializačního rekvalifikační školení pro potřeby cílových skupin. Z toho důvodu se předpokládá vytvoření platformu pro spolupráci specialistů i odborníků z teorie a praxe spolu se zástupci podnikatelů.

Důraz v rámci zaměření projektu je kladen na propojení teoretických informací a praktických dovedností. Na tvorbě školících modulu se budou podílet přední odborníci a lektoři zejména vysokých škol a poradci žadatele. „Modularizace“ vzdělávacího programu bude vycházet ze zkušeností a poznatků výchovných organizací, včetně převedení učebních osnov do e-learningového programu.

Výstupy budou využity i pro potřeby poradenských činností zaměřených především na OSVČ a mikropodniky. Projekty vychází z analýzy prognózované potřeby trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu regionu ve Středočeském kraji.

 

Výše přidělené finanční podpory

2 141 300 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

http://centrum.chov-koni.cz

(20.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|