21.1.2018 13:38
Přeskočit na navigaci

Rozšíření telefonické asistence na tísňové lince

Rozšíření telefonické asistence na tísňové lince

Obsahem projektu „Rozšířená telefonická asistence“ je příprava, tvorba, akreditace a pilotní ověření vzdělávacího modulu pro operátorky tísňových linek zdravotnické záchranné služby (ZZS) s širším využitím i pro operátory ostatních složek Integrovaného záchranného systému a provozovatelů linek poradenských, krizových nebo linek důvěry.Obsah projektu

Připravovaný kurz dalšího profesního vzdělávání reaguje na problém spočívající v neexistenci speciálního vzdělávání v segmentu tísňových linek (operátorky zdravotnické záchranné služby mají státem předepsané specializované zdravotnické vzdelání v intenzivní péči).

Tento problém je navíc výrazně umocněn postupnou změnou portfolia výzev na linkách tísňového volání (výrazný nárůst telefonátů se sociální tématikou, zejména z oblastí psychologie, sociální práce, problematika zneužívání a domácího násilí, drogových závislostí, kriminálního prostředí, chronických zneužívačů záchranné služby atd), na které operátorky bez speciálního vzdělání nejsou schopny reagovat.

Projekt rozšířené telefonické asistence na tísňové lince má za cíl v průběhu 12 měsíců sbírat data o hovorech na tísňové lince 155 ve Středočeském kraji (asi 80.000 hovorů) a vyhodnotit je z hlediska zdravotnického, psychologického a sociálně právního. Na základě tohoto výzkumu bude v průběhu dalších 12 měsíců připraven specializovaný vzdělávací modul pro operátorky tísňové linky, obsahující skripta, AV podklady pro výuku, plně vybavený trenažér dispečerského pracoviště a průběžně aktualizovanou databázi poskytovatelů psychosociálních a intervenčních služeb ve Středočeském kraji.

Příprava kurzu bude vzhledem k specifičnosti a inovativnosti realizována ve spolupráci se strategickými partnery, psychologickou společností S.E.N.A. a Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou. Do přípravy bude navíc zařazena i detailní analýza možných reakcí a využití linek tísnového volání v souvislosti s nově se prosazujícím typem výzev “nezdravotnického” charakteru na lince 155.

Připravovaný vzdělávací modul, resp. jeho absolvování, by mělo umožnit operátorkám zdravotnické záchranné služby a dalších složek Integrovaného záchranného systému získání komunikačních a podpůrných klíčových kompetencí nezbytných pro poskytování rozšírené telefonické asistence (schopnost operátorek tísnových linek adekvátně reagovat na jiné než striktně zdravotnické výzvy) na lince tísňového volání.

Kurz má dále za cíl prohloubit znalosti operátorek v oblasti informačních technologií a po jeho absolvování umožnit plné využití nových možností, které prináší linkám tísňového volání rozvoj výpočetní techniky, mapových software a datových přenosů. Svým komplexním přístupem projekt umožní úcinně reagovat na inovace ve vedení tísňových hovorů a přispěje ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti záchranné služby v oblasti “netísňových tísní”.

 

Výše přidělené finanční podpory

4 938 500 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.155plus.cz

(20.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|