25.2.2018 8:28
Přeskočit na navigaci

Soubor propagačních a informačních nástrojů na zviditelnění nabídky služeb cestovního ruchu zámku Mcely

Soubor propagačních a informačních nástrojů na zviditelnění nabídky služeb cestovního ruchu zámku Mcely

Chateau Mcely, původně venkovské sídlo šlechtického rodu Thurn-Taxisů ze 17. století, je dnes, po šedesáti letech chátrání, kompletně zrekonstruovaný zámek – 5* hotel. Obnova zámku byla završena v roce 2006 a byla spolufinancována EU z předvstupního programu SAPARD. Z programu EU SROP pak byla financována další akce - soubor propagačních a informačních nástrojů na zviditelnění nabídky služeb a cestovního ruchu.Obsah projektu

Projekt byl zaměřen na implementaci marketingové a komunikační strategie zámku Mcely, školícího střediska. Cílem marketingové strategie bylo vytvoření marketingových nástrojů na podporu prodeje.

V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky ve čtyřech cizojazyčných mutacích, vybavené registračním systémem. Tyto webové stránky byly zaregistrovány do nejpoužívanějších vyhledávačů v ČR a zahraničí. Dále vznikly kvalitní publikace v knižní vazbě a brožury zaměřené na segmenty "školení", "svatby", "honitby", "romantický víkend" v mutacích AJ a ČJ. Vznikl též film o celkové rekonstrukci zámku – v kratší promo verzi pro klienty je distribuován na CD ROMu, a v delší verzi pro prezentace klientům a na veletrzích. Zámek Mcely byl v rámci projektu také propagován na dvou zahraničních veletrzích, kde byla oslovena klíčová cílová skupina – mezinárodní tour operátoři. Co se týče PR aktivit, byly zorganizovány dny otevřených dveří pro agentury pořádající školení, svatební agentury a pro zástupce médií.

Žadatel:

Chateau du Catalyst s.r.o.

Doba realizace

15.09.2005 – 15.12.2006

 

Náklady projektu

Celkové náklady projektu 3 968 618,27 Kč

Celková výše dotace 1 984 308,83 Kč

Z toho:

Podíl strukturálních fondů 1 389 016,00 Kč

Podíl z rozpočtu Středočeského kraje  595 292,83 Kč

Spolufinancování žadatelem 1 984 309,44 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.chateaumcely.com

(1.2.2008)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|