25.2.2018 8:28
Přeskočit na navigaci

Industriální cesty Českým Středozápadem

Industriální cesty Českým Středozápadem

Žadatelem projektu je statutární město Kladno. Hlavním cílem akce je vybudování image regionu ČESKÝ STŘEDOZÁPAD jako atraktivní turistické destinace s bohatou nabídkou trávení volného času a zvýšení povědomí o regionu a Středočeském kraji v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím mapových propagačních materiálů, infopanelu a elektronických forem propagace (CD-ROM a web).

 Žadatel:

Statutární město Kladno

 

Obsah projektu

Výchozím podkladem celého projektu byla publikace "Industriální cesty Českým Středozápadem", která byla vydána Statutárním městem Kladnem za finančního přispění kraje. Tato publikace mapuje industriální minulost 136 objektů v územním rozsahu města Kladna, Kladenska, Slánska, Rakovnicka a Berounska. Výsledné produkty projektu si daly za cíl respektovat jednotný vizuální styl Středočeského a design vydané publikace "Industriální cesty Českým Středozápadem".

Region Český Středozápad v čele s městem Kladnem se snaží vyprofilovat jako turisticky atraktivní destinace cestovního ruchu. Na základě analýz i praktických zkušeností lze za jednu z nejefektivnějších forem pokládat ucelené řady tématických propagačních materiálů.

Oblast se vyznačuje bohatou historií, výhodnou polohou v blízkosti hlavního města ČR, kulturním dědictvím, rozsáhlými venkovskými oblastmi s venkovskou infrastrukturou, cennými přírodními lokalitami, kulturně historickým a industriálním potenciálem. Tato fakta současně s dnešními trendy ve vývoji poptávky na zahraničním, ale i domácím trhu cestovního ruchu potvrzují, že se oblast může stát atraktivním turistickým regionem. Hlavním přirozeným jednotícím předpokladem celého území regionu je industriální využití, které bylo a je koncentrováno do pěti územních oblastí. Ač je každá z mapovaných oblastí v rámci výrobních a technických aktivit zaměřena na jiné odvětví, je pro region zjevné tématicky ucelené využití technických a výrobních objektů.

Výstupem projektu jsou aktivity, které v regionu Český Středozápad dosud zcela chyběly. Projekt, zabývající se industriálními památkami, tak rozšířil a doplnil oblast cestovního ruchu, která byla doposud značně opomíjena.

 

Výstupy projektu jsou:

1. CD-ROM „Industriální cesty Českým Středozápadem“ umožňuje prezentaci vydané publikace, poskytuje podrobnější popis TOP 50 industriálních objektů, jednotlivé body zaměřuje technologií GPS. Celá prezentace je programově tvořena dle požadavků partnera projektu - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Pro přiblížení historické a současné podoby jsou 3 nejvýznamnější objekty zpracovány v 3D vizualizaci.

2. Mapy "Industriální cesty Českým Středozápadem" jsou zpracovány pro pět územních oblastí: Kladno, Kladensko, Slánsko, Rakovnicko a Berounsko. Turistické mapy jsou doplněny o úvod do daného regionu, zákres 136 objektů v návaznosti na vydanou publikaci, cyklotrasy a GPS data k jednotlivým objektům.

3. WWW prezentace projektu je řešena aktivními odkazy umístěnými na internetových stránkách partnerů, které návštěvníka odkážou k prezentaci na oficiálních internetových stránkách města Kladna (www.mestokladno.cz)

4. Informační panel, na němž jsou na kartografickém podkladu s reliéfním vyznačením terénu uvedena místa industriálních cest a odkazy na WWW žadatele na partnerů včetně způsobu financování projektu.

 

Doba realizace

18.4.2006 – 30.9.2007

 

Náklady projektu

Celková výše uznatelných nákladů 1 583 645,00 Kč

Podíl strukturálních fondů 1 187 733,75 Kč

Podíl Středočeského kraje 237 546,75 Kč

Podíl statutárního města Kladna 158 364,50 Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.mestokladno.cz

(4.12.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|