25.2.2018 8:29
Přeskočit na navigaci

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně - opomíjený gotický skvost

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně - opomíjený gotický skvost

Záměrem projektu je zvýraznění jedné z architektonicky nejvýznamnějších, ale i nejopomíjenějších atraktivit cestovního ruchu ve středních Čechách a evropsky významného architektonického klenotu, díla Petra Parléře. Svými aktivitami a výstupy chce projekt pozdvihnout dosavadní úroveň propagace chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně na evropskou úroveň.

 Název žadatele:

Římskokatolická farnost Kolín

 

Obsah projektu

Projekt reaguje na potřebu turistiky zaměřené svojí formou na turisty pátrající po architektonických, historických, kulturních a duchovních skvostech Česka, respektive Evropy. Záměrem projektu je zvýraznění jedné z architektonicky nejvýznamnějších, ale i nejopomíjenějších atraktivit cestovního ruchu ve středních Čechách a evropsky významného architektonického klenotu, díla Petra Parléře. Svými aktivitami a výstupy chce projekt pozdvihnout dosavadní úroveň propagace chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně na evropskou úroveň - tedy úroveň, která je u podobně významných historických, kulturních a architektonických památek v západní Evropě běžná.

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně je nejvýznamnější památkou tohoto historického města a jednou z nejvýznamnějších atraktivit cestovního ruchu v této části Středočeského kraje a jako takový má nesporný potenciál. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících návštěvnost a z ní plynoucí příjmy je široká nabídka kvalitních služeb a propracovaná a cíleně zaměřená propagace.

Výstupy projektu jsou internetové stránky (čtyři plnohodnotné jazykové mutace), tištěný barevný průvodce po chrámu sv. Bartoloměje, pohlednice, malé a velké leporelo (skládačka fotografií) kostela a leporelo slavné Bílkovy křížové cesty. Součástí projektu je i vznik informačního a prodejního centra, protože dosavadní prodej vstupenek a upomínkových předmětů na ulici naprosto nevyhovuje moderním požadavkům. Žadatel proto upravil místnost v domě č. p. 17 v Brandlově ulici, který je v majetku žadatele. Žadatel na své náklady již provedl nezbytné stavební úpravy (renovace podlah, topení, vybudování sociálního zařízení). Nedílnou součástí projektu je vytvoření partnerství se 6 subjekty.

 

Doba realizace

1.2.2007 – 31.7.2007

 

Náklady projektu

Celkové náklady projektu 1 391 527,- Kč

Celková výše dotace 1 252 374,- Kč

Podíl strukturálních fondů 939 280,- Kč

Podíl státního rozpočtu 313 093,- Kč

 

Odkaz na internetové stránky projektu

www.bartolomej-kolin.cz

(30.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|