25.2.2018 8:29
Přeskočit na navigaci

Kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů

Cílem předkládané akce grantového schématu bylo vytvoření a realizace koncepční propagace nově definovaného regionu oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje - KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ - na bázi rozvoje šetrného cestovního ruchu, vlídného k přírodě i místním obyvatelům.Podopatření: 4.1.2

Název akce: KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Žadatel: ZO ČSOP Vlašim

Obsah projektu:

V rámci lokality jde o zcela chybějící službu propagace cestovního ruchu a vytvoření nového turistického regionu včetně vytvoření nových turistických produktů, jako např. napojení regionu do projektu GREENWAYS Praha-Vídeň se STEZKOU DĚDICTVÍ, vedenou po nejkrásnějších zámeckých parcích a dalších zajímavostech.

Oblast kolem bájné hory Blaník využil svůj přírodní i architektonický potenciál ve spojení se známou legendou o blanických rytířích, kteří jistojistě v této hoře sídlí. Region přijímá název vycházející z legendy a propojil všechny výstupy akce tímto tématem.

Akce navazovala na dva investiční projekty realizované v rámci rozvoje cestovního ruchu ve Vlašimi a Kondraci, podporované ze SROP, jejichž propagace byla rovněž součástí předložené akce.

Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi, který byl žadatelem projektu navazuje touto akcí své předchozí aktivity rozvoje regionu i ochrany životního prostředí.

Harmonogram:

Zahájení projektu: 01.10.2005

Ukončení realizace projektu: 31.07.2007

Financování:

Rozpočet celkem: 2 979 780,00 Kč (celkově způsobilé výdaje)

Z toho:

- příspěvek Společenství – 2 011 351,50 Kč

- příspěvek st. rozpočtu – 670 450,50 Kč

- soukromé spolufinancování – 297 978,00 Kč.

(15.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|