25.2.2018 8:23
Přeskočit na navigaci

Výzvy

2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků,včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Středočeský kraj vyhlašuje dne 7. června 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiPrioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhlášení výzvy: 7. června 2012

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 14. června 2012
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 26. července 2012 ve 12:00 hodin

 

Omlouváme se za formální chybu uvedenou ve výzvě OP 1.2, kde v bodě 21 Další informace a kontaktní údaje je uveden termín osobních konzultací do 27. března 2012. Osobní konzultace budou poskytovány do 13. července 2012.

(7.6.2012)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|