25.2.2018 8:23
Přeskočit na navigaci

Výzvy

4. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášení výzvy: 4. ledna 2012

Datum ukončení výzvy: 16. února 2012

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. ledna 2012

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 16. února 2012 do 12:00 hod
(4.1.2012)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|