25.2.2018 8:37
Přeskočit na navigaci

Výzvy

3.výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání (15.1.2013)

Středočeský kraj vyhlašuje dne 15. ledna 2013 třetí kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (7.6.2012)

Středočeský kraj vyhlašuje dne 7. června 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků,včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (7.6.2012)

Středočeský kraj vyhlašuje dne 7. června 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání (7.6.2012)

Středočeský kraj vyhlašuje dne 7. června 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 


4. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (4.1.2012)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášení výzvy: 4. ledna 2012

Datum ukončení výzvy: 16. února 2012

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. ledna 2012

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 16. února 2012 do 12:00 hod


 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|