22.4.2018 23:45
Přeskočit na navigaci

3.3 SROP 2004 - 2006

Projekt 3.3 SROP „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ byl realizován Středočeským krajem v období leden 2005 – listopad 2007 v rámci programu SROP, opatření 3.3. Cílem projektu bylo zvýšení kapacity potenciálních příjemců podpory  při přípravě a realizaci projektů a  informovanosti o možnostech financování projektů ze strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnery a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

V Národním domě na Smíchově se konal 30. Den malých obcí

V Národním domě na Smíchově se konal 30. Den malých obcí

Zástupci Oboru evropské integrace se účastnili 9. října 2008  na Dni malých obcí v Národním domě na Smíchově. Odbor evropské integrace,  za účelem posilování absorpční kapacity, poskytoval na svém stánku odborné poradenství středočeským obcím ohledně získání dotací z fondů Evropské unie.Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména v oblasti financování, dopravní obslužnosti a dotační politiky. Setkání je pořádáno dvakrát ročně – vždy na jaře a na podzim.

Na programu bylo mj. následující témata

  • Regionální rozvoj a podpůrné programy v gesci MMR
  • Program rozvoje venkova a podpora MZem
  • Financování územních rozpočtů (MF ČR)
  • Operační program Životní prostředí (SFŽP) a regionální operační programy
  • Aktuální problémy veřejné správy (MV ČR)
(10.10.2008)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|