22.4.2018 23:45
Přeskočit na navigaci

3.3 SROP 2004 - 2006

Projekt 3.3 SROP „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ byl realizován Středočeským krajem v období leden 2005 – listopad 2007 v rámci programu SROP, opatření 3.3. Cílem projektu bylo zvýšení kapacity potenciálních příjemců podpory  při přípravě a realizaci projektů a  informovanosti o možnostech financování projektů ze strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnery a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Úspěšné ukončení projektu 3.3. SROP

Úspěšné ukončení projektu 3.3. SROP

Po téměř tříleté realizaci byl 30. listopadu 2007 úspěšně ukončen projekt s názvem „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“- 3.3 SROP.Projekt spolufinancovaný z evropských prostředků v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP),  v období leden 2005 – listopad 2007, řídil a administroval Odbor evropské integrace Středočeského kraje. Projekt zajišťoval podporu potenciálním žadatelům při přípravě a realizaci projektových žádostí a zvyšoval informovanost o možnostech čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU v letech 2007-2013 .

Do projektu se zapojilo 8 obcí III. stupně, 7 neziskových organizací, 2 profesní sdružení, 2 vzdělávací instituce, 6 územních regionálních uskupení, Univerzita Karlova,  Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, celkem 28 partnerů z řad aktivních subjektů působících na území Středočeského kraje.

Z finančních prostředků vzniklo 11 pracovních míst tzv. euromanažerů – zaměstnanců partnerských organizací, kteří se specializují na odborné poradenství v oblasti čerpáním finančních prostředků z fondů EU. Vytvořila se online elektronická databáze projektových listů, kam mohou žadatelé vkládat projektové záměry http://stack.kr-stredocesky.cz/, které jsou jim následně  konzultovány.

O vývoji 3.3. SROP jsme informovali na internetových stránkách http://fondyeu.kr-stredocesky.cz , které jsme postupně přetransformovali ve stránky představující široké spektrum aktivit odboru Evropské integrace. Tyto stránky nabízejí potenciálním žadatelům a předkladatelům projektů mimo jiné informace o přípravě a realizaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Další významnou aktivitou bylo vzdělávání cílových skupin. "Proškolili jsme celkem 1 700 osob v oblasti řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a  v související problematice. Neméně důležitými výstupy jsou vydané odborné publikace, vytvořené analýzy vztahující se k problematice čerpání evropských peněz,  mnohé další uspořádané semináře a školení" uvedl vedoucí odboru evropské integrace Středočeského kraje PhDr. Ivo Říha.

Projekt 3.3. SROP byl ze 75 % spolufinancován z Evropského sociálního fondu,  z 12,5 % ze státního rozpočtu a 12,5 % z rozpočtu Středočeského kraje.

Výsledky projektu 3.3 SROP ve Středočeském kraji přispějí k vyššímu čerpání finančních prostředků z fondů EU v novém programovém období 2007-2013. Projekty v tomto období budou usilovat zejména o získání prostředků z fondů EU v oblastech rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury, zlepšení životního prostředí, zkvalitnění systému vzdělávání, zvýšení vybavenosti škol, rozvoje cestovního ruchu apod.  Podpořené akce povedou k dalšímu ekonomickému rozvoji a ke zvýšení kvality života v celém regionu.

Více o projektu 3.3. SROP se dozvíte zde .

(17.12.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|