22.4.2018 23:46
Přeskočit na navigaci

3.3 SROP 2004 - 2006

Projekt 3.3 SROP „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ byl realizován Středočeským krajem v období leden 2005 – listopad 2007 v rámci programu SROP, opatření 3.3. Cílem projektu bylo zvýšení kapacity potenciálních příjemců podpory  při přípravě a realizaci projektů a  informovanosti o možnostech financování projektů ze strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnery a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Speciální číslo novin „Podlipansko“ s tématickým zaměřením na možnosti čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU

Vyšlo speciální číslo novin „Podlipansko“ s tématickým zaměřením na možnosti čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU

Díky finančnímu příspěvku z projektu 3.3 SROP vyšlo v listopadu speciální číslo občasníku „Podlipansko“. Vydání je zaměřeno na možnosti čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a na úspěšné projekty, které byly v předchozím programovacím období 2004-2006 podpořeny ze Společného regionálního operačního programu (SROP).Speciální číslo občasníku "Podlipansko" můžete stáhnout zde.

(7.12.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|