22.4.2018 23:45
Přeskočit na navigaci

3.3 SROP 2004 - 2006

Projekt 3.3 SROP „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ byl realizován Středočeským krajem v období leden 2005 – listopad 2007 v rámci programu SROP, opatření 3.3. Cílem projektu bylo zvýšení kapacity potenciálních příjemců podpory  při přípravě a realizaci projektů a  informovanosti o možnostech financování projektů ze strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnery a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Středočeský kraj připravuje žadatele na nové programové období

Středočeský kraj připravuje žadatele na nové programové období Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s Občanským sdružením Zahrada pořádal druhý cyklus seminářů na téma "Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji". Hlavním cílem seminářů bylo poskytnout základní informace o podporovaných aktivitách, možných žadatelích o dotace, cílových skupinách, o procesu realizace projektů včetně jejich finančního řízení a způsobilých a nezpůsobilých výdajích v projektu.

Vedoucí Odboru evropské integrace PhDr. Ivo Říha představil žadatelům zejména z řad škol, školských zařízení a dalších institucí působících v oblasti vzdělávání tým pracovníků poskytujících konzultace k projektovým záměrům a administrujících globální granty OP VK ve Středočeském kraji. Zároveň informoval účastníky o aktuálním vývoji OP VK s tím, že pokud dojde k brzké dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mohl by Středočeský kraj vyhlásit první výzvy pro žadatele počátkem léta 2008.

Pracovníci Odboru evropské integrace (OEI) poté seznámili účastníky s jednotlivými podporovanými aktivitami včetně možných žadatelů a cílových skupin za každou oblast podpory OP VK. Dále pracovníci OEI informovali o procesu administrace od vyhlášení výzvy, přes hodnocení žádostí až k samotné realizaci úspěšných projektů.

Před závěrečnou diskusí byli účastníci seznámeni s finančním řízením projektu, s možnými způsobilými výdaji a se způsobem sestavení rozpočtu projektu.

Celkem se seminářů, pořádaných ve dnech 14.9.2007 (Vlašim), 17.9.2007 (Kladno), 18.9.2007 (Dobříš), 20.9.2007 (Nymburk), 21.9.2007 (Mladá Boleslav), 20.11.2007 (Kolín) a 22.11.2007 (Kolín),  zúčastnilo celkem 260 zástupců měst a obcí, škol a školských zařízení, vzdělávacích institucí a nestátních neziskových organizací.

Vzdělávací seminář byl financován z programu " Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji" - 3.3. SROP

Kontakty na odborníky z Odboru evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje poskytující informace k projektovým záměrům:


Ing. Ilona Linhartová
Tel: 257 280 201
E-mail: linhartovai@kr-s.cz
 

Ing. Martina Pawingerová
Tel: 257 280 109
E-mail: pawingerova@kr-s.cz

 

Fotografie z uspořádaných seminářů naleznete zde

(28.11.2007)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|