17.3.2018 11:13
Přeskočit na navigaci

3.3 SROP 2004 - 2006

Projekt 3.3 SROP „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ byl realizován Středočeským krajem v období leden 2005 – listopad 2007 v rámci programu SROP, opatření 3.3. Cílem projektu bylo zvýšení kapacity potenciálních příjemců podpory  při přípravě a realizaci projektů a  informovanosti o možnostech financování projektů ze strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnery a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

V Národním domě na Smíchově se konal 30. Den malých obcí (10.10.2008)

V Národním domě na Smíchově se konal 30. Den malých obcí

Zástupci Oboru evropské integrace se účastnili 9. října 2008  na Dni malých obcí v Národním domě na Smíchově. Odbor evropské integrace,  za účelem posilování absorpční kapacity, poskytoval na svém stánku odborné poradenství středočeským obcím ohledně získání dotací z fondů Evropské unie.

Úspěšné ukončení projektu 3.3. SROP (17.12.2007)

Úspěšné ukončení projektu 3.3. SROP

Po téměř tříleté realizaci byl 30. listopadu 2007 úspěšně ukončen projekt s názvem „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“- 3.3 SROP.

Speciální číslo novin „Podlipansko“ s tématickým zaměřením na možnosti čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU (7.12.2007)

Vyšlo speciální číslo novin „Podlipansko“ s tématickým zaměřením na možnosti čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU

Díky finančnímu příspěvku z projektu 3.3 SROP vyšlo v listopadu speciální číslo občasníku „Podlipansko“. Vydání je zaměřeno na možnosti čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a na úspěšné projekty, které byly v předchozím programovacím období 2004-2006 podpořeny ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Publikace k projektu 3.3 SROP (4.12.2007)

Publikace k projektu 3.3 SROP

Vyšla publikace Projekt 3.3 SROP "Posílení kapacity místních a regionálních při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji" aneb podpora využívání strukturálních fondů EU ve Středočeském kraji v období 2005-2007", která shrnuje závěry a zkušenosti z tříleté realizace toho projektu.

 

Středočeský kraj připravuje žadatele na nové programové období (28.11.2007)

Středočeský kraj připravuje žadatele na nové programové období Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s Občanským sdružením Zahrada pořádal druhý cyklus seminářů na téma "Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji". Hlavním cílem seminářů bylo poskytnout základní informace o podporovaných aktivitách, možných žadatelích o dotace, cílových skupinách, o procesu realizace projektů včetně jejich finančního řízení a způsobilých a nezpůsobilých výdajích v projektu.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|