21.1.2018 13:40
Přeskočit na navigaci

Pozvánka na seminář pro příjemce 3. výzvy OP 3.2

Pozvánka na seminář pro příjemce 3. výzvy OP 3.2 Seminář je určen pro příjemce dotace ze 3. výzvy oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji.

Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi příjemce dotace OP VK během realizace projektu vůči zprostředkujícímu subjektu. Při absolvování tohoto semináře budou účastníci seznámeni s:

- povinnostmi příjemce dotace z OP VK,

- tvorbou elektronické monitorovací zprávy (projektová i finanční část),

- nejčastějšími chybami při vyplňování monitorovací zprávy,

- problémovými oblastmi dokladování.

Seminář je jednodenní a bude se konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v následujícím termínu:

 

30.1.2014, místnost č. 1096, 1. patro

 

Začátek semináře: v 9:00 hodin (prezence od 8:30 hod.)

Předpokládaný konec semináře: 13:00 hodin

(10.1.2014)

dokumenty

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|