21.1.2018 13:39
Přeskočit na navigaci

Výběrová komise doporučila k financování z Evropského sociálního fondu projekty Středočeského kraje v oblasti vzdělávání

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK Dne 19. srpna a 16. října 2013 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 3. výzvy pro oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).

Jednání Výběrové komise navazuje na hodnotící proces, ve kterém bylo po ukončení výzvy administrováno celkem 173 žádostí o finanční podporu z OP VK ve Středočeském kraji v oblasti podpory 3.2  Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji.

Členové Výběrové komise obdrželi k posouzení celkem 78 žádostí, kdy finanční alokace činila 246 053 202,72 Kč. K obdržení finanční podpory bylo doporučeno 68 projektů.

Seznam žádostí doporučených Výběrovou komisí k financování z OP VK byl předán ke schválení Radou Středočeského kraje a následně Zastupitelstvem Středočeského kraje.

(13.11.2013)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|