21.1.2018 13:40
Přeskočit na navigaci

Výběrová komise doporučila k financování z Evropského sociálního fondu projekty Středočeského kraje v oblasti vzdělávání

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Dne 12. února 2013 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy 2.GG pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).Jednání Výběrové komise navazuje na hodnotící proces, ve kterém bylo po ukončení výzvy administrováno celkem 134 žádostí o finanční podporu z OP VK ve Středočeském kraji v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 61 žádostí v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji a 67 žádostí v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji.

Členové Výběrové komise obdrželi k posouzení celkem 105 žádostí v OP 1.1, kdy finanční alokace pro tuto oblast podpory činila 146 357 864 Kč, 51 žádostí v OP 1.2 s alokací 52 517 275 Kč a 41 žádostí v OP 1.3 s finanční alokací 73 146 575 Kč.

K obdržení finanční podpory bylo doporučeno v OP 1.1 celkem 46 projektů, v OP 1.2 13 projektů a v OP 1.3 23 projektů.

Seznam žádostí doporučených Výběrovou komisí k financování z OP VK byl předán ke schválení Radou kraje a následně Zastupitelstvem Středočeského kraje.

 

(15.2.2013)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|