21.1.2018 13:40
Přeskočit na navigaci

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - konference

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - konference

         Dne 4. října pořádá Středočeský kraj za účasti zástupců krajské samosprávy i Krajského úřadu Středočeského kraje konferenci v rámci projektu Základní síť sociálních služeb. 

      Od 1. března 2009 do konce roku 2013 realizuje Středočeský kraj rozsáhlý projekt na podporu služeb sociální prevence. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, a to  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a ze státního rozpočtu ČR, přičemž poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

       Středočeský kraj prostřednictvím vybraných institucí poskytuje finance na zajištění  vybraných sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, a to na celém území kraje.

      Cílem je napomoci cílovým skupinám osob plně se zapojit do ekonomického, společenského a kulturního života společnosti. Prioritou je návrat těchto osob přímo na pracovní trh nebo jim poskytnout služby, které návrat na trh práce umožňují.

       Konference se koná v Masarykově kulturním domě v Mělníce. Jako panelisté konference vystoupí odborníci z Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu vlády ČR, Městského úřadu Mělník a z řad poskytovatelů služeb sociální prevence.

(27.9.2012)

dokumenty

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|