21.1.2018 13:41
Přeskočit na navigaci

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace ze 4. výzvy 1.GG OP VK oblasti podpory 1.3

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK Seminář je určen pro příjemce dotace ze 4. výzvy OP VK (OP 1.3), kterými jsou především školy, školská zařízení, vzdělávací instituce a nestátní neziskové organizace, které působí na území Středočeského kraje.Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi příjemce dotace OP VK během realizace projektu vůči zprostředkujícímu subjektu. Při absolvování tohoto semináře budou účastníci seznámeni s:

- povinnostmi příjemce dotace z OP VK,

- tvorbou elektronické monitorovací zprávy,

- nejčastějšími chybami při vyplňování monitorovací zprávy,

- problémovými oblastmi dokladování.

 

Seminář je jednodenní a bude se konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, dne:

17.08.2012 místnost č. 1015

Začátek semináře:  od 9:00 hod. (prezence od 8:30)

Předpokládaný konec semináře: 14:00 hod. (6.8.2012)

dokumenty

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|