21.1.2018 13:41
Přeskočit na navigaci

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace ze 2.výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK Seminář je určen pro příjemce dotace ze 2. výzvy oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. 

Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi příjemce dotace OP VK během realizace projektu vůči zprostředkujícímu subjektu. Při absolvování tohoto semináře budou účastníci seznámeni s:

- povinnostmi příjemce dotace z OP VK,

- tvorbou elektronické monitorovací zprávy (projektová i finanční část),

- nejčastějšími chybami při vyplňování monitorovací zprávy,

- problémovými oblastmi dokladování.

 

Seminář je jednodenní a bude se konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v následujícím termínu:

16. 08. 2012, místnost č. 1096, 1. patro

Začátek semináře: v 9:30 hodin (prezence od 9:00 hod.)

Předpokládaný konec semináře: 14:00 hodin

(6.8.2012)

dokumenty

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|