21.1.2018 13:41
Přeskočit na navigaci

Příručka pro příjemce verze 6

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, vydalo 6. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou a účinnou od 29. 6. 2012.


Přílohou č. 13.3 této příručky je Manuál vizuální identity OP VK, který je uveřejněn jako samostatný dokument a je ke stažení na tomto odkazu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manualy-vizualni-identity

 

PLÁTCI DPH NEPŘEHLÉDNĚTE:

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK - plátce DPH, na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(9.7.2012)

dokumenty

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|