25.2.2018 8:46
Přeskočit na navigaci

Uvádění sociálního a zdravotního pojištění v Benefitu

Uvádění sociálního a zdravotního pojištění v Benefitu

V souvislosti s legislativní úpravou u dohod o provedení práce platnou od 1. 1. 2012, spočívající v povinnosti odvádět sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce (DPP) nad částku 10 000 korun, doporučujeme v Benefitu v projektové žádosti uvádět částky odvodů sociálního a zdravotního pojištění souvisejících s DPP vždy jako podpoložky položky rozpočtu 1.5. Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců).

 Např. :

·         1.5.n                     Sociální pojištění – DPP

·         1.5.n+1                Zdravotní pojištění - DPP

(n je volné pořadové číslo podpoložek v rámci 1.5)

 

Stávající položky 1.2. a 1.3. (sociální a zdravotní pojištění) totiž nelze v rozpočtu editovat.

 

Děkujeme za respektování tohoto pokynu.

(4.1.2012)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|