19.1.2018 18:10
Přeskočit na navigaci

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Středočeský kraj vyhlašuje ke dni 29. 9. 2009 výzvu k předkládání projektů o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání podpory. Středočeský kraj v této výzvě přerozdělí na projekty vzdělávání 100 000 000 Kč.Prostřednictvím této výzvy budou moci žádat o finanční podporu na své neinvestiční projekty především školy, univerzity, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zástupce Hospodářské komory a města (obce a svazky obcí), které působí na území Středočeského kraje.

Lhůta pro předkládání žádostí do globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je  od 29. 9. 2009 do 6. 11. 2009 do 14.00 osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doručovatelskými nebo kurýrními službami na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení grantů, Zborovská 11, Praha 5. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti.

Výše podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Minimální výše podpory v je stanovena na 400 tis. Kč, naopak maximální výše možné podpory, může být u jednoho projektu dimenzována až na 15 mil. Kč. Grantové projekty musí být realizovány na území Středočeského kraje, ve prospěch cílové skupiny Středočeského kraje.

 

Příklady podporovaných aktivit v rámci výzvy na oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji: 

  • Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů
  • Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích 
  • Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství  
  • Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

Zde můžete najít celé znění výzvy

 

Přejeme všem žadatelům hodně štěstí! 

(29.9.2009)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|