19.1.2018 18:10
Přeskočit na navigaci

Středočeský kraj uspořádal školení hodnotitelů grantových projektů

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje pořádal ve dnech 24. a 26. března 2009 školení hodnotitelů vybraných z Centrální databáze hodnotitelů MŠMT pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). Hlavním cílem těchto školení bylo sjednotit postoje hodnotitelů a vyhnout se tak výrazným odlišnostem v hodnocení projektových žádostí. Školením prošlo celkem 60 potenciálních hodnotitelů.

Pracovníci Odboru regionálního rozvoje – Oddělení grantů Krajského úřadu Středočeského kraje informovali v úvodu účastníky o 2. vyhlášené výzvě Středočeského kraje pro předkládání projektů do oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK. Představili předběžný časový harmonogram jednotlivých fází hodnocení předložených projektů, podrobně hodnotitelům vysvětlili postup při hodnocení projektových žádostí a seznámili hodnotitele s aktualitami a změnami, které proběhly v poslední době v OP VK. Rovněž byl představen tým OP VK na Středočeském kraji složený z pracovníků Oddělení grantů, se kterými budou hodnotitelé dále v kontaktu. V průběhu celého školení pracovníci OG předávali hodnotitelům doporučení k hodnocení grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK Středočeského kraje a upozornili na největší chyby v žádostech o GP.
(30.3.2009)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|