19.1.2018 18:11
Přeskočit na navigaci

Středočeský kraj uspořádal jednání sociálních partnerů Globálního grantu

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
Odbor Regionálního rozvoje ve spolupráci s Odborem školství a sportu Středočeského kraje uspořádal ve čtvrtek 5. února 2009 jednání pro sociální partnery na téma „Globální grant v oblasti podpory 3.2 OP VK – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji“.


Mezi sociální partnery  patří zástupci asociací základních a středních škol, zástupci gymnázií, ekocenter, soukromé sféry, nestátních neziskových organizací a úřadů práce.

Cílem jednání nebylo jen poskytnutí informací o možnostech dalšího vzdělávání lektorů, pracovníků vzdělávacích a poradenských institucí a účastníků dalšího vzdělávání, ale především projednání obsahu následujících podporovaných aktivit Globálního Grantu pro oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tak aby plně odpovídal aktuálním potřebám Středočeského regionu.

1. Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů
2. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách dalších vzdělávacích institucí
3. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
4. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství
5. Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

Výstupy z jednání sociálních partnerů budou zahrnuty v Globálním grantu, který bude předložen ke schválení na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do konce února a umožní tak přerozdělení 363 227 780 Kč do konce roku 2013.

(9.2.2009)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|