19.1.2018 18:11
Přeskočit na navigaci

Středočeský kraj rozdělí 324 miliónu korun na vzdělávání

Středočeský kraj rozdělí 324 miliónu korun na vzdělávání
Celkem 324 miliónů korun rozdělí Středočeský kraj pro 73 projektů schválených v prvních výzvách v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Z toho téměř 242 miliony korun dostanou žadatelé 52 projektů zvyšujících kvalitu počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji.  Z těchto prostředků budou financovány zejména vzdělávací programy, zlepšení podmínek pro výuku cizích jazyků či technických oborů a také spolupráce středních škol s potenciálními zaměstnavateli studentů.

Na 11 projektů podporujících rovné příležitosti dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dostanou žadatelé 47,2 milionů korun. Vedle podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a multikulturní výchovy se z tohoto balíku peněz zaplatí i asistenční služba pro postižené děti. 34,4 milionů korun obdrží také 10 projektů na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Do zásobníku projektů bylo schváleno 8 projektů, které se nevešly do vyhlášené alokace prostředků. Tyto projekty nahradí schválené projekty, které by nebyly realizovány.

Prostřednictvím těchto výzev mohly žádat o finanční podporu na své neinvestiční projekty především školy a školská zařízení, města, obce i nestátní neziskové organizace ve Středočeském kraji. Lhůta pro předkládání žádostí do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla od 5. května 2008 do 16. června 2008. Výše podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

V programovacím období 2007 až 2013 lze ve středních Čechách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost využít až 1,6 miliardy korun.

(19.9.2008)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|