19.1.2018 18:10
Přeskočit na navigaci

Do 1. výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo ve Středočeském kraji podáno 190 žádostí

Do 1. výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo ve Středočeském kraji podáno 190 žádostí

V pondělí 16. června 2008 byl ukončen příjem projektů do první výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji. Celkem bylo přijato 190 projektů ve třech oblastech podpory.Počty podaných projektů v jednotlivých oblastech podpory jsou uvedeny v následující tabulce: 

Oblast podpory Počet žádostí
 1.1 – Zvyšování kvality vzdělávání ve Středočeském kraji  132
 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středočeském kraji   22
 2.1 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  36
 Celkem  190
 

Žadatelé v oblasti 1.1 žádají celkem téměř 870 mil. Kč. Z těchto prostředků mají být financovány zejména vzdělávací programy, zlepšení podmínek pro výuku cizích jazyků či technických oborů a také spolupráce středních škol s potenciálními zaměstnavateli studentů. V oblasti podpory 1.2 žádají předkladatelé projektů celkem téměř 130 mil Kč. Prostředky zde mají směřovat zejména na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. V oblasti podpory 1.3 mají žadatelé v celkovém souhrnu předloženy projekty za 281 mil.

Přijaté projekty projdou nejprve fází posouzení z hlediska přijatelnosti a formální správnosti, následovat bude hodnocení jejich kvality. První peníze z Evropského sociálního fondu mohou žadatelé úspěšných projektů očekávat na konci roku.

(20.6.2008)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|