17.3.2018 11:23
Přeskočit na navigaci

Středočeský kraj, pro velký zájem žadatelů, otevírá nové semináře na téma “Tvorba projektové žádosti“

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK Středočeský kraj, odbor evropské integrace, otevírá nové semináře na téma „Tvorba projektové žádosti“ do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK). Cílem semináře je pomoci žadatelům s přípravou projektů, se správným vyplněním projektové žádosti a seznámení s elektronickým formulářem BENEFIT 7, ve kterém budou všechny projekty do OP VK předkládány.

Semináře na téma „ Jak napsat úspěšnou projektovou žádost“, které se konaly ve dnech 4. 5. 12. 13. a 19. března se zúčastnilo více jak 150 žadatelů z oblasti škol, školských zařízení, vzdělávacích institucí nestátních neziskových organizací a obcí, které působí na území Středočeského kraje.

Zájem žadatelů o semináře byl tak velký, že jsme se rozhodli vyhovět dalším zájemcům a pořádáme další semináře na téma „Tvorba projektové žádosti“.

Účastníci semináře budou formou odborné přednášky seznámeni s postupem vyplnění a předložení projektové žádosti. Po absolvování tohoto semináře budou žadatelé schopni:

 • orientovat se ve struktuře projektové žádosti,
 • napsat úspěšnou projektovou žádost,
 • vyvarovat se nejčastějších chyb při vyplňování projektové žádosti,
 • poradit si v problémových oblastech (harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory),
 • pochopit „taktické“ aspekty formulace projektové žádosti ve vazbě na hodnocení a výběr projektů,
 • vložit projekt do elektronického formuláře BENEFIT 7.
  •  

   Termín

   Seminář se bude konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v následujících dnech:

   • 16. dubna 2008 místnost č. 3072
   • 21. dubna 2008 místnost č. 1096
   • 22. dubna 2008 místnost č. 3072

   Začátek seminářů

   Začátek seminářů: vždy od 9:00 hod  (prezence od 8:30)

   Předpokládaný konec seminářů: 16:00 hod.


   Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze realizovat pouze neinvestiční projekty, které musí mít dopad na cílovou skupinu ve Středočeském kraji. Seminář je zaměřen na Prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání. Semináře týkající se Prioritní osy 3 –  Další vzdělávání jsou naplánovány na měsíce červenec a srpen 2008.

   Seminář je určen pouze pro školy, školská zařízení, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a obce,  které působí na území Středočeského kraje (viz. Příloha oprávnění příjemci).

   Účast na akci je bezplatná, proto vzhledem k omezené kapacitě sálu Vás žádáme o potvrzení účasti odesláním formuláře, který je níže ke stažení,  na emailovou adresu slegrova@kr-s.cz, nejpozději do 11. 4. 2008.

   (3.4.2008)

    © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

   |
   |