22.4.2018 23:38
Přeskočit na navigaci

ANALÝZY

Projekt DART je u konce - jakým směrem by se měly zaměřit další projekty řešící demografické změny ve společnosti? (25.1.2013)

Projekt DART je u konce - jakým směrem by se měly zaměřit další projekty řešící demografické změny ve společnosti?

Projekt DART uskutečnil závěrečnou konferenci v Postupimi dne 3.9.2012, na které byly prezentovány dosažené cíle a výstupy. Konference byla otevřena prezentací odborníků z Evropského parlamentu a z Hertie School of Bovernance v Berlíně, kteří hovořili o demografických změnách a jejich dopadech na veřejné služby. Jedním z nejzajímavějších bodů programu bylo vystoupení členky Evropského parlamentu paní Kerstin Westphal, která připomenula, že rok 2012 byl vyhlášen „Rokem aktivního stáří“. Vedle toho uvedla příklady, jakým směrem by se měly zaměřit další projekty řešící demografické změny ve společnosti: rozvoj infrastruktury respektující starší i mladší generaci, nová podoba soužití ve městech, bezplatná péče o děti, podpora  zaměstnatelnosti mladých lidí, podpora migrační politiky a příliv kvalifikovaných pracovních sil, atd.

Hledáte řešení negativních vlivů demografických změn? (2.7.2012)

Je zřejmé, že populace České republiky, stejně jako v mnoha jiných vyspělých zemích světa, prochází v posledních letech rychlým vývojem a mnoha změnami z hlediska velikosti, pohlavní a věkové skladby, ale i vzdělanosti, sociální struktury, apod. Tyto změny se promítají také do potřeb společnosti a kladou zvýšené nároky na veřejné systémy. Předpoklady jsou alarmující, do roku 2030 bude každému třetímu obyvateli Evropské unie šedesát či více let!

Odborný tým pracovníků Středočeského kraje vytvořil ve spolupráci s Mgr. Hulíkovou z katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze materiál mapující základní trendy v oblasti populačního vývoje. Jeho cílem je především představit dostupná data týkající se obyvatelstva Středočeského kraje, ukázat aktuální situaci regionu a jeho možný vývoj v dalších letech. Dokument věnuje pozornost také souvislosti populačního vývoje a nároků, které klade na veřejné systémy — systém vzdělávání nebo zdravotních a sociálních služeb.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|