21.1.2018 13:36
Přeskočit na navigaci

Průběh projektu

Projekt DART je u konce - jakým směrem by se měly zaměřit další projekty řešící demografické změny ve společnosti? (25.1.2013)

Projekt DART uskutečnil závěrečnou konferenci v Postupimi dne 3.9.2012, na které byly prezentovány dosažené cíle a výstupy.

 

Konference byla otevřena prezentací odborníků z Evropského parlamentu a z Hertie School of Bovernance v Berlíně, kteří hovořili o demografických změnách a jejich dopadech na veřejné služby. Členka Evropského parlamentu paní Kerstin Westphal připomenula, že rok 2012 byl vyhlášen „Rokem aktivního stáří“. Kerstin Westphal se v Evropském parlamentu a zároveň i jako členka SPD zasazuje o to, aby bylo vedle stěžejních témat jako jsou ekologie a hospodářský rozvoj i téma „demografických změn“ považováno pro následující programové období 2014 – 2020 za jedno z prioritních, a aby ve strukturálních fondech EU byly vyčleněny prostředky pro spolufinancování projektů zabývajících se demografickými změnami.

 

Zástupci projektového týmu DART následně prezentovali politická doporučení, která jsou jedním z výsledků diskuzí a zkoumání v rámci projektu a jsou uvedeny ve Finální zprávě (Final Report). Tento výstup společné práce všech partnerských regionů projektu DART upozorňuje na alarmující demografické změny v Evropě vyplývající ze statistických dat sebraných v jednotlivých regionech a uvádí politická doporučení v oblasti vzdělávání, ekonomiky a sociální a zdravotní péče.

Stárnoucí a ubývající populace – těžká výzva pro budoucnost! (1.7.2011)

radní pro školství a sport zajajuje konferenci

 

Do roku 2030 bude každému třetímu obyvateli Evropské unie 60 či více let!!!

 

…nižší populace!

…snižující se poptávka!

…nedostatek kvalifikovaných pracovníků!

 

Všechny tyto výše zmíněné a další problémy vyplývající z demografických změn, budou ohrožovat poskytování odpovídajících veřejných a soukromých služeb a udržitelnou ekonomickou situaci!

 

Středočeský kraj se rozhodl vzít tuto těžkou výzvu pro budoucnost a zapojil se do Mezinárodního projektu DART, financovaného prostřednictvím programu INTERREG IVC z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který se touto otázkou ubývání a stárnutí populace zabývá.

 

Konference bude řešit vliv demografických změn na život veřejnosti. (30.5.2011)

Středočeský kraj zve na konferenci s názvem: Demografické změny v Evropě – řešení pro oblast vzdělávání, celoživotního vzdělávání a trhu práce“ („Demographic Change in Europe – Solutions for the Education, life long learning and job market”). Tato konference se koná dne 28.června 2011 v místnosti 1096 Krajského úřadu Středočeského kraje.

REGISTRACE BYLA DNES UZAVŘENA Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY!!!

Projekt DART byl představen v Příbrami (15.10.2010)

Projekt DART byl představen v Příbrami, městě Středočeského kraje, v průběhu IV. ročníku konference k sociálním službám, která se konala dne 14. října 2010.

Úspěch prezentace projektu DART ve Středočeského kraji na OPEN DAYS v Bruselu (27.10.2010)

Úspěch prezentace projektu DART ve Středočeského kraji na OPEN DAYS v Bruselu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 6. října 2010 v odpoledních hodinách proběhl v rámci Evropského týdne regionů a měst OPEN DAYS 2010 workshop „Inter-regional Cooperation: Improving Quality of Life“ (Spolupráce mezi regiony: Zlepšování kvality života), jako součást konference kterou spolupořádalo Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu. Dominujícím tématem této konference bylo vyrovnávání se s demografickými změnami, systém sociální péče a meziregionální spolupráce.

Akce byla pořádána společně s regiony Umbria (Itálie), Lodz (Polsko), Podlaskie (Polsko), Alentejo (Portugalsko), Jihovýchodní region (Belgie), Nitra (Slovensko), Seferihisar (Turecko), Lubeskie (Polsko) a Twente (Nizozemí). Středočeský kraj představil prezentaci v rámci projektu Demografické změny v evropských regionech DART – Declining, Ageing and Regional Transformation (Úbytek a stárnutí populace a regionální transformace), kterou přednesla projektová manažerka Lucie Línková. S problematikou stárnutí populace se Středočeský kraj potýká již dlouhodobě a v rámci tohoto projektu klade hlavní důraz na podporu starších občanů, jejich aktivního zapojení do veřejného života    a dostupnost zdravotní péče pro seniory.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|