22.1.2018 13:27
Přeskočit na navigaci

Další projekty

Ukončený projekt AB Landridge (30.4.2008)

Ukončený projekt Adriatic – Baltic Landbridge (dále jen „A-B Landbridge“) řešil propojení mezi přístavními (přímořskými) oblastmi Jaderského a Baltského moře návrhem multimodálního koridoru Sever – Jih, který prochází Českou republikou. Prioritními nadregionálními osami pro ČR je v rámci tohoto koridoru propojení dálniční sítě se SRN a Rakouskem (Dálnice D3 a D8, železniční sítě (IV. Koridor) a VI. Koridor do Polska a labská a vltavská vodní cesta. Tyto dlouhodobé cíle jsou založeny na komplexním rozmístění koridorů A-B Landbridge a logistických prvků pro zajištění životaschopnosti těchto intermodálních spojů.

Na tento projekt navazuje v současnosti realizovaný projekt SoNorA.

Ukončený projekt ELLA (30.4.2008)

Středočeský kraj byl jedním z 23 partnerů, kteří se podíleli na realizaci projektu ELLA (Preventivní opatření k ochraně před povodněmi v německé a české části povodí Labe nadnárodním územním plánováním) v rámci programu INTERREG III B CADSES. V současné době probíhá na tematicky něj navazující projekt LABEL.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|