21.1.2018 13:37
Přeskočit na navigaci

Průběh projektu

předchozí 1-1011-12 další

„Konference v polovině projektu“ (Mid- term- conference) (21.2.2011)

„Konference v polovině projektu“ (Mid- term- conference)

„Konference v polovině projektu“ se zúčastnili ve dnech 24. – 26.11.2010 v maďarském Martfű zástupci všech 20 projektových partnerů. Na programu jednání byl přehled dosavadních výstupů jednotlivých partnerů projektu…

Workshop na téma „Šance a potenciál rozvoje vodní turistiky na Labi“ (21.2.2011)

Workshop na téma „Šance a potenciál rozvoje vodní turistiky na Labi“

Projektový partner ze spolkového státu Sasko – Anhaltsko, který řeší turistické využití povodí Labe, pozval na 2. – 3.listopad 2010 do Magdeburku partnery projektu LABEL, zabývající se podobnou tématikou. Jedním z výstupů Středočeského kraje v projektu LABEL je zpracování „Vyhledávací studie infrastruktury rekreační plavby na řece Labi na území Středočeského kraje“. Tato studie byla na workshopu krátce představena. V tzv. Katalogu lokalit je zde vytipováno 45 vhodných míst pro vybudování přístavních zařízení a doprovodných služeb pro turisty cestující po vodě.

Setkání pracovní skupiny COMM (21.2.2011)

Setkání pracovní skupiny COMM

Ve dnech 9. -10.09.2010 se v Drážďanech uskutečnilo 2. setkání  pracovní skupiny COMM (Komunikace), kterého se zúčastnili zástupci všech projektových partnerů a informovali o aktivitách v oblastech komunikace s veřejností a publicitou projektu. Zástupkyně Středočeského kraje informovala o dvou událostech, které přiblížily výstupy Středočeského kraje odborné  veřejnosti.

Setkání pracovní skupiny STRAT (11.8.2010)

Setkání pracovní skupiny STRAT Středočeský kraj byl ve dnech 29. – 30. června pořadatelem čtvrtého setkání pracovní skupiny STRAT, které se uskutečnilo v Mělníce.

Workshop na téma „Zapojení obcí do řízení povodňového rizika“ (11.8.2010)

Workshop na téma  „Zapojení obcí do řízení povodňového rizika“ Tento workshop byl pořádán dne 19. května 2010 především pro německé projektové partnery, německé státní instituce a zástupce obcí a měst spolkové země Sasko.

Setkání pracovní skupiny RISK (11.8.2010)

Setkání pracovní skupiny RISK Erfurt je hlavním městem spolkového státu Duryňsko, jednoho z partnerů projektu LABEL. V tomto „Zeleném srdci Německa“ uspořádaly vedoucí partner projektu a stát Duryňsko ve dnech 21. – 22.04.2010 třetí workshop pracovní skupiny RISK - zaměřené na prevenci povodní, protipovodňová opatření a na přizpůsobení se povodním.

Setkání pracovní skupiny STRAT/ADAPT (11.8.2010)

Setkání pracovní skupiny STRAT/ADAPT Třetí workshop  této skupiny se konal ve dnech 16. – 17.03.2010 v Drážďanech (Svobodný stát Sasko),  i když jej pořádal projektový partner (PP) ze Saska Anhaltska - vedoucí pracovní skupiny „STRAT/ADAPT“ zaměřené na hospodářské a turistické využití Labe.

Prezentace projektu LABEL (11.8.2010)

Prezentace projektu LABEL S projektem LABEL a zapojením Středočeského kraje do aktivit tohoto projektu se měli možnost seznámit návštěvníci Dne malých obcí Středočeského kraje, který se konal dne 2. března 2010 v Praze v prostorách Národního domu na Smíchově.

Setkání pracovní skupiny COMM a podskupiny STRAT/ADAPT (11.8.2010)

Setkání pracovní skupiny COMM a podskupiny STRAT/ADAPT Ve dnech 19. -20.01.2010 se v Drážďanech uskutečnilo 1. setkání zástupců pracovní skupiny COMM (Komunikace).

Setkání pracovní skupiny RISK (3.12.2009)

Setkání pracovní skupiny RISK Druhé setkání  zástupců pracovní skupiny RISK proběhlo ve dnech 14. – 16. října 2009 v Hradci Králové.
předchozí 1-1011-12 další

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|