17.3.2018 11:11
Přeskočit na navigaci
Pozvánka na Závěrečnou konferenci ke globálním grantům
V příloze naleznete pozvánku na Závěrečnou konferenci ke globálním grantům, která se koná dne 7. 12. 2015. Informace pro zájemce o účast jsou uvedeny v pozvánce, přihlásit se je možné do pátku 27. 11. 2015.
Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Více informací naleznete v příloze.

OP VK na Facebooku

Staňte se fanouškem OP VK na Facebooku a mějte tak okamžitý přístup k aktuálním informacím:

https://www.facebook.com/opvzdelavaniprokonkurenceschopnost

Fotosoutěž OP VK – ,,Učení bez hranic – škola hrou“

MŠMT vyhlásilo fotosoutěž na téma ,,Učení bez hranic – škola hrou“. Více informací naleznete na následujícím odkazu:

http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/aktuality/fotosoutez-op-vk-uceni-bez-hranic-skola-hrou.html

Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek - aktualizace
Došlo k aktualizaci dokumentu "Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek." Aktualizovaný sazebník naleznete v příloze.
Nová výzva umožní učitelům i žákům vycestovat do zahraničí

Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu.

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nastavení a úpravy smluvních podmínek
ŘO OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost nastavení smluvních podmínek v rámci zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|